Total Renhold AS er en profesjonell leverandør av renholdstjenester i Oslo, Hamar og Elverum. I tillegg leverer vi renholdstjenester i Trysil. Total Renhold AS er en totalleverandør av renholdstjenester og leverer mange ulike produkter og tjenester innen renhold til mange ulike markeder. Felles for våre markeder er at vi kun leverer renhold og rengjøringstjenester til bedriftskunder.

Da det kan være vanskelig for bedriftskunder å vite nøyaktig hva slags renholdstjenester de er på jakt etter, har vi prøvd å sortere de ulike renholdstjenestene vi leverer i 4 ulike kategorier. Dette for å gjøre det lettere for kundene våre å finne frem til renholdstjenesten de leter etter.

De ulike renholdstjenestene er sortert som:

  • Vaskebyrå
  • Renholdsfirma
  • Rengjøringsfirma
  • Rengjøringsbyrå

Vaskebyrå i Oslo – daglig renhold

Total Renhold AS er et vaskebyrå som leverer daglig renhold og andre daglige renholdstjenester i Oslo, Hamar og Elverum. I tillegg er vi et vaskebyrå som leverer daglig renhold og andre daglige renholdstjenester i Trysil.
Daglig renhold fører til større trivsel på arbeidsplassen og dermed et bedre arbeidsmiljø. Alt daglig renhold blir utført til avtalt tid, og vi har også en patruljetjeneste som er klar dersom det skulle bli sykdomstilfeller, ferier eller annet. Denne tjenesten kan også rykke ut på hasteoppdrag dersom det er behov.

Kontakt Total Renhold AS for mer informasjon om vaskebyrå i Oslo som leverer kvalitet på daglig renhold.