Vi jobber jevnlig med kompetansehevning i egen bedrift.

Total Renhold har siden oppstarten i 1996 vært opptatt av riktig kompetanse i alle funksjoner i vår bedrift. Det være seg renholdere til administrasjon og ledelse. Vi kan nevne her at samtlige av våre renholdere går på kurs hvert år, for å oppdatere seg på det siste innen metoder, renholdskjemikalier og andre bedriftsinterne systemer og retningslinjer.

Videre er det viktig at våre avdelingsledere innehar god kompetanse om vårt fag, slik at de kan sikre en faglig meget god leveranse til våre kunder. I den forbindelse har vi satt i gang et program innenfor NS-INSTA 800, som er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Her er det kunnskapsnivåer fra 1 til 4, hvor 4 er det høyeste kunnskapsnivået.

Alle våre avdelingsledere skal igjennom denne utdannelsen. Vi ønsker å gratulere den første som har kommet igjennom «nåløyet», avdelingsleder Elisabeth, som nå har blitt sertifisert av SINTEF Byggforsk innenfor det høyeste nivået som er mulig å oppnå.