Tall fra SINTEF viser at en ukes sykefravær i 2015 kostet bedriften 14 900,-.
Riktig renhold har stor betydning når det kommer til å redusere sykefravær, og i det forebyggende folkehelsearbeidet.

Daglig renhold fører til bedre helse på arbeidsplassen og kan forebygge sykdom. I tillegg fører fast renhold til større trivsel og et bedre arbeidsmiljø for de ansatte, og ikke minst gir det et godt førsteinntrykk til alle som besøker dere.

Dårlig renhold fører til smitte

Det sies at det er flere bakterier på mobilen, enn på doringen. Om det stemmer er usikkert, men det vi vet er at det er flere bakterier på lysbrytere og dørhåndtak enn på toalettringen.

Influensa og forkjølelse kan enkelt smitte ved at en hoster i hånda, og tar på dørhåndtaket etterpå. Virus kan være aktive på slike overflater i opptil 48 timer. Om utsatte steder ikke vaskes jevnlig, kan du få en influensaepidemi på arbeidsplassen din.

Les mer: Riktig renhold senker livsløpskostnadene

Typiske plager ved dårlig renhold

Ved aktivitet i lokaler vil støv bli luftbårent, og er negativt for luftveiene. Generell nedsmussing fører også til redusert trivsel og kan bidra til muggsoppvekst.

Dårlig renhold og inneklima fører til:

  • Luftveisplager som astma eller luftveisinfeksjoner
  • Slimhinneirritasjon
  • Hodepine og tretthet
  • Hudplager
  • Lavere konsentrasjonsevne

Det er arbeidsgivers ansvar å sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Et ledd i dette er å tilknytte seg fast renhold, som har bred kompetanse på rengjøring og hva som kreves for at arbeidstakerne skal ha det bra på jobb.

Total Renhold tilbyr renholdstjenester til kontor

Vi er opptatt av å bruke riktige metoder, slik at dere får et godt inneklima. Alle produktene vi bruker til daglig renhold er de mest miljømessige på markedet, og våre løsninger er så miljøvennlig som mulig – uten at dette går utover kvaliteten på renholdet.

Total Renhold AS tilbyr faste rengjøringstjenester til bedrifter i Oslo. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale, riktig renhold reduserer sykefravær og sparer din bedrift for store kostnader.