Renhold med fokus på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)

Total Renhold AS har som målsetting for sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) at det skal virke forebyggende og gi et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk.

Total Renhold har utviklet et IK-system som brukes aktivt som et samarbeidsredskap. Vi har satt HMS på dagsorden og har organisert vårt arbeid på en måte som gir reell medvirkning over egen arbeidssituasjon, med mulighet til personlig og faglig utvikling.

Bedriften ser på miljøarbeid som en viktig del av det daglige arbeid, og vi ønsker å vise at et aktivt miljøarbeid er lønnsomt for bedriften, samfunnet og den enkelte. Dette arbeidet planlegges og styres på lik linje med andre aktiviteter.

Kvalitet og kundetilfredshet

Total Renhold skal oppnå størst mulig kundetilfredshet, og en rasjonell drift hvor færrest mulig feil blir gjort. Det skal være med på å sikre vår lønnsomhet. Dette tas det sikte på å oppnå ved anvendelse av strukturerte systemer og prosedyrer, slik at prosesser og operasjoner alltid er gjennomtenkt og forberedt før de utføres. Våre prosedyrer er bygget opp etter ISO 9001:2000.

Miljø

Vår øverste ledelse har fattet en beslutning om at Total Renhold skal fremstå som en foretrukket leverandør også med hensyn til våre miljøprestasjoner. Vi vil arbeide for å oppnå en god miljøprestasjon ved å styre organisasjonens aktiviteter og tjenester som påvirker miljøet omkring oss.

Vårt miljøprogram tar utgangspunkt i bedriftens miljøpolitikk og ønsket om å støtte en global tanke om en bærekraftig utvikling. Vi skal tenke globalt og handle lokalt.

Miljøprogrammet skal oppdateres årlig. Oppdateringen baseres på resultatene fra målinger, analyser og konklusjoner i ledelsens gjennomgåelse.

Kvalitets- og miljøstyringssystemet er bygget opp i henhold til standardene NS-EN ISO 9001:2000 og 14001: 2004

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss her.